logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Ogólna Izba Przyjęć

Informacje ogólne

Koordynator: lek. med. Michał Samluk -  - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wanda Mularonek

Olsztyn, ul. Niepodległości 44  

 tel. 89/ 532 62 05

 

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Gabinet podstawowej opieki medycznej znajduje się w obrębie Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie na ul. Niepodległości 44, tel. 89 / 532 63 40.
Praca Gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego.
Do Zadań Gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1. Udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie.
2. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych, zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.
3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich doraźnie, w związku z poradą lekarską.
4. W przypadku stanu nagłego lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przekazania go pod opiekę Izby Przyjęć.
Do zadań Izby Przyjęć ogólnej należy w szczególności:
  • badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala
  • przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego
  • udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie
  • przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych

Chorym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna-podawane są leki, wykonywane są świadczenia w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, chorzy są obserwowani, a następnie kwalifikowani do leczenia szpitalnego w trybie ostrym lub planowym.
W przypadku zakwalifikowania do leczenia ambulatoryjnego wydawane są odpowiednie zalecenia dla lekarza rodzinnego
Dokonuje się także oględzin lekarskich i pobierania krwi na alkohol u osób przywiezionych przez policję. W razie potrzeby udziela im się pomocy medycznej. Lekarz, który udzielił pomocy wypełnia stosowny protokół oceniający trzeźwość badanych
W razie konieczności ewakuacji pacjentów z oddziałów szpitalnych personel izby przyjęć udostępnia plany ewakuacyjne i przejmuje rolę koordynującą związaną z działaniami ewakuacyjnymi

Personel Izby przyjęć stanowią lekarze z oddziałów szpitalnych.

UWAGA! 

W IZBIE PRZYJĘĆ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie bez skierowań przyjmowani są wyłącznie pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz do porodu. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 27.08.2004 r.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pozostałe osoby proszone są o zgłaszanie się do lekarzy rodzinnych. 

Zapraszamy na wirtualny spacer po oddziale 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS