logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-22/18

Dostawa żywności

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy
4. Zał. nr 2a - opis przedmiotu zamówienia w części nr 1
5. Zał. nr 3a - formularz cenowy dla części nr 1
6. Zał. nr 4a - projekt umowy dla części nr 1
7. Zał. nr 2b - opis przedmiotu zamówienia w części nr 2
8. Zał. nr 3b - formularz cenowy dla części nr 2
9. Zał. nr 4b - projekt umowy dla części nr 2
10. Zał. nr 2c - opis przedmiotu zamówienia w części nr 3
11. Zał. nr 3c - formularz cenowy dla części nr 3
12. Zał. nr 4c - projekt umowy dla części nr 3
13. Zał. nr 2d - opis przedmiotu zamówienia w części nr 4
14. Zał. nr 3d - formularz cenowy dla części nr 4
15. Zał. nr 4d - projekt umowy dla części nr 4
16. Zał. nr 2e - opis przedmiotu zamówienia w części nr 5
17. Zał. nr 3e - formularz cenowy dla częsci nr 5
18. Zał. nr 4e - projekt umowy dla części nr 5
19. Zał. nr 2f - opis przedmiotu zamówienia w części nr 6
20. Zał. nr 3f - formularz cenowy dla części nr 6
21. Zał. nr 4f - projekt umowy dla części nr 6
22. Zał. nr 2g - opis przedmiotu zamówienia w części nr 7
23. Zał. nr 3g - formularz cenowy dla części nr 7
24. Zał. nr 4g - projekt umowy dla części nr 7
25. Zał. nr 2h - opis przedmiotu zamówienia w części nr 8
26. Zał. nr 3h - formularz cenowy dla części nr 8
27. Zał. nr 4h - projekt umowy dla części nr 8
28. Zał. nr 2i - opis przedmiotu zamówienia w części nr 9
29. Zał. nr 3i - formularz cenowy dla części nr 9
30. Zał. nr 4i - projekt umowy dla części nr 9
31. Zał. nr 2j - opis przedmiotu zamówienia w części nr 10
32. Zał. nr 3j - formularz cenowy dla części 10
33. Zał. nr 4j - projekt umowy dla części nr 10
34. Zał. nr 2k - opis przedmiotu zamówienia w części nr 11
35. Zał. nr 3k - formularz cenowy dla części nr 11
36. Zał. nr 4k - projekt umowy dla części nr 11
37. Zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
38. Zał. nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
39. Zał. nr 7 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
40. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 17.04.2018 r.
41. Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r.
42. Opis przedmiotu zamówienia w części nr 10 po modyfikacji z dnia 17.04.2018 r.
43. Projekt umowy dla części nr 10 po modyfikacji z dnia 17.04.2018 r.
44. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 18.04.2018 r.
45. Informacja z otwarcia ofert
46. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nie dotyczy części nr 6, 9 i 10
47. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2018-04-11
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS