logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-22/18

Dostawa żywności

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy
4. Zał. nr 2a - opis przedmiotu zamówienia w części nr 1
5. Zał. nr 3a - formularz cenowy dla części nr 1
6. Zał. nr 4a - projekt umowy dla części nr 1
7. Zał. nr 2b - opis przedmiotu zamówienia w części nr 2
8. Zał. nr 3b - formularz cenowy dla części nr 2
9. Zał. nr 4b - projekt umowy dla części nr 2
10. Zał. nr 2c - opis przedmiotu zamówienia w części nr 3
11. Zał. nr 3c - formularz cenowy dla części nr 3
12. Zał. nr 4c - projekt umowy dla części nr 3
13. Zał. nr 2d - opis przedmiotu zamówienia w części nr 4
14. Zał. nr 3d - formularz cenowy dla części nr 4
15. Zał. nr 4d - projekt umowy dla części nr 4
16. Zał. nr 2e - opis przedmiotu zamówienia w części nr 5
17. Zał. nr 3e - formularz cenowy dla częsci nr 5
18. Zał. nr 4e - projekt umowy dla części nr 5
19. Zał. nr 2f - opis przedmiotu zamówienia w części nr 6
20. Zał. nr 3f - formularz cenowy dla części nr 6
21. Zał. nr 4f - projekt umowy dla części nr 6
22. Zał. nr 2g - opis przedmiotu zamówienia w części nr 7
23. Zał. nr 3g - formularz cenowy dla części nr 7
24. Zał. nr 4g - projekt umowy dla części nr 7
25. Zał. nr 2h - opis przedmiotu zamówienia w części nr 8
26. Zał. nr 3h - formularz cenowy dla części nr 8
27. Zał. nr 4h - projekt umowy dla części nr 8
28. Zał. nr 2i - opis przedmiotu zamówienia w części nr 9
29. Zał. nr 3i - formularz cenowy dla części nr 9
30. Zał. nr 4i - projekt umowy dla części nr 9
31. Zał. nr 2j - opis przedmiotu zamówienia w części nr 10
32. Zał. nr 3j - formularz cenowy dla części 10
33. Zał. nr 4j - projekt umowy dla części nr 10
34. Zał. nr 2k - opis przedmiotu zamówienia w części nr 11
35. Zał. nr 3k - formularz cenowy dla części nr 11
36. Zał. nr 4k - projekt umowy dla części nr 11
37. Zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
38. Zał. nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
39. Zał. nr 7 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
40. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 17.04.2018 r.
41. Zmiana treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r.
42. Opis przedmiotu zamówienia w części nr 10 po modyfikacji z dnia 17.04.2018 r.
43. Projekt umowy dla części nr 10 po modyfikacji z dnia 17.04.2018 r.
44. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 18.04.2018 r.
45. Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji: 2018-04-11
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-11/18

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego
5. Zał. nr 3 - projekt umowy w zakresie Zadania nr 1
6. Zał. nr 4 - projekt umowy w zakresie Zadania nr 2
7. Zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
8. Zał. nr 6 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
9. Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
10. Zał. nr 8 -schemat organizacyjny Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
11. Zał. nr 9 -zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych
12. Zał. nr 10 - zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej
13. Zał. nr 11 - wykaz środków trwałych (budynków, budowli, sprzętu elektronicznego)
14. Zał. nr 12 -Informacja o obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego do Ubezpieczenia Mienia Szpitala
15. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.18
16. Zał. nr 13 - Informacja dotycząca przebiegu szkodowego
17. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.03.18
18. Zał. nr 14 -Zaświadczenie o historii szkodowej
19. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9.03.2018 r.
20. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania ofert
21. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.03.2018 r.
22. Zał. nr 1 do Wyjaśnień - zaświadczenie o szkodowości z podaną przyczyną - Zadanie nr 1
23. Zał. nr 2 do Wyjaśnień - zaświadczenie o szkodowości z podaną przyczyną - Zadanie nr 2
24. Informacja z otwarcia ofert
25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2018-03-02
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-4/18

Dostawa strzykawek, igieł, cewników, kaniul, osprzętu do neuromonitoringu, trójników i gąbek

Data publikacji: 2018-01-25
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS