logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-68/18

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
3. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
4. Zał. nr 2 - formularz ofertowy wykonawcy
5. Zał. nr 3a - wzór formularza cenowego - dostawa w części 1
6. Zał. nr 3b - wzór formularza cenowego - dzierżawa w części 1
7. Zał. nr 3c - wzór formularza cenowego - dostawa w części 2
8. Zał. nr 3d - wzór formularza cenowego - dzierżawa w części 2
9. Zał. nr 3e - wzór formularza cenowego - dostawa w części 3
10. Zał. nr 3f - wzór formularza cenowego - dzierżawa w części 3
11. Zał. nr 3g - wzór formularza cenowego - dostawa w części 4
12. Zał. nr 3h - wzór formularza cenowego - dzierżawa w części 4
13. Zał. nr 4 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
14. Zał. nr 5 - wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
15. Zał. nr 6 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
16. Zał. nr 7a - projekt umowy dostawy
17. Zał. nr 7b - projekt umowy dzierżawy w części 1
18. Zał. nr 7c - projekt umowy dzierżawy w części 2
19. Zał. nr 7d - projekt umowy dzierżawy w części 3
20. Zał. nr 7e - projekt umowy dzierżawy w części 4
21. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 15.10.2018 r.
22. Zmiana treści SIWZ z dnia 15.10.2018 r.
23. Formularz ofertowy wykonawcy po modyfikacji z dnia 15.10.2018 r.
24. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 16.10.2018 r.
25. Zmiana treści SIWZ z dnia 16.10.2018 r.
26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
27. Wzór formularza cenowego - dostawa w części 1 po modyfikacji z dnia 16.10.2018 r.
28. Wzór formularza cenowego - dostawa w części 2 po modyfikacji z dnia 16.10.2018 r.
29. Wzór formularza cenowego - dostawa w części 4 po modyfikacji z dnia 16.10.2018 r.
30. Informacja z otwarcia ofert
31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2018-10-09
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-65/18

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

Data publikacji: 2018-09-25
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS