logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie


W sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach  Szpitala w 1993  roku oraz pacjentów  zmarłych w tut. Szpitalu w 1983 roku.

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w 1993 roku oraz  pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu w 1983 roku. Nie dotyczy pacjentów urodzonych w tut. Szpitalu w latach 1992-1993.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu - będą mogły odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44,  tel. 89 532-62-63 lub Archiwum Medycznym, tel. 89 532-63-00 w  terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).                                                                           

                                                                                                   Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

                                                                  Joanna Szymankiewicz - Czużdaniuk 

16.01.2014 r. 

Załączniki:


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS