logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Praca

Nabór

Kierownik Warsztatów Technicznych

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zatrudni:

  Kierownika Warsztatów Technicznych

Wymagane:

wykształcenie minimum średnie 

umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office

Obowiązki Kierownika Warsztatów Technicznych

Kierowanie zespołem pracowników w celu realizacji zadań Działu Technicznego.
Nadzór nad obsługą i dostawami gazów medycznych
Zlecanie przeglądów oraz prac konserwatorskich urządzeń technicznych oraz sieci wewnętrznych i zewnętrznych (gaz, C.O., wod-kan.).
Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń w budynku węzła cieplnego.
Nadzór nad zewnętrznymi instalacjami na terenie szpitali
Nadzór nad urządzeniami: sprężarkami, urządzeniami c.o, awaryjnym ujęciem wody, przepompownią, generatorem dwutlenku chloru
Odpowiedzialność za realizację planu remontów
Rozliczanie czasu pracy pracowników
Zaopatrywanie warsztatów w materiały

Udział w Komisji Kasacyjnej

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin.

Kurs obsługi gazów medycznych (dozór)

Oferty prosimy przesłać drogą e-mail: k.zachariasz@szpital.olsztyn.pl

Nabór

technik analityki medycznej/ mgr analityki medycznej

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zatrudni:

technika analityki medycznej/ mgr analityki medycznej

praca w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej -  Pracownie Diagnostyczne

mgr analityki medycznej

praca w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

wymagane

wykształcenie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

ustawą z dnia 27 lipca 2001 r o diagnostyce laboratoryjnej oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie MSZ w Olsztynie, ul. Niepodległości 44

lub przesłać drogą e-mail: d.anusewicz@szpital.olsztyn.pl

tel. kontaktowy: 89 532 63 20 – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

 

Nabór

stanowisko: hydraulik

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zatrudni pilnie:

hydraulika

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin.

Oferty prosimy składać w Sekretariacie MSZ w Olsztynie, ul. Niepodległości 44

lub przesłać drogą e-mail: k.zachariasz@szpital.olsztyn.pl   

tel. kontaktowy: 89 532 6369 – Kierownik Działu Technicznego

tel. kontaktowy: 89 532 6311 – Dział Spraw Pracowniczych

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zatrudni PILNIE !

Technika Analityki Medycznej lub Diagnostę Laboratoryjnego

Data publikacji: 2017-04-14
Dział Spraw Pracowniczych i Socjalno- Bytowych

Konkurs na stanowisko Oddzialowej

Kliniki Chirurrgii Urazowo-Ortopedycznej 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS