logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie


w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej

indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach

Szpitala w 1994 roku oraz pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu

w 1984 roku

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w 1994 roku oraz pacjentów zmarłych w tut. Szpitalu w 1984 roku. Nie dotyczy pacjentów urodzonych w tut. Szpitalu w latach 1993-1994.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu - będą mogły odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44, tel. 89 532-62-63 lub Archiwum Medycznym, tel. 89 532-63-00 w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

                                                                                           Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

                                                                                                         Joanna Szymankiewicz - Czużdaniuk 

 

 

Data publikacji: 2015-01-15
Załączniki:


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS