logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


Bezpłatne badania USG kobiet w ciąży i dzieci do 12 m-ca życia


Darmowa Szkoła Rodzenia, bezpłatne i bez skierowania badania USG kobiet w ciąży i noworodka, ECHO serca dzieci do 12 miesiąca życia, specjalistyczne badania laboratoryjne, porady laktacyjne – to dodatkowe świadczenia, które od marca 2015 r. oferuje Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

W placówce uruchomiono projekt "Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego", który korzysta z dofinansowania w kwocie 6.717.920 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Wkład własny, pochodzący ze środków budżetu miasta Olsztyna wynosi 1.679.480 PLN. Łączna kwota projektu to 8. 397.400 PLN.

5 marca 2015 r. w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno - promocyjne projektu, w którym udział wzięli przedstawiciele 10 redakcji mediów oraz naszej placówki:  dyrektor dr Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk, z-ca dyrektora ds. administracyjno - eksploatacyjnych Jacek Zachariasz, ordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków dr Grażyna Siwiec-Saternus, ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologiczno - Położniczego dr Bogdan Krasucki,  dr Grażyna Siwiec-Saternus, koordynator medyczny projektu położna Joanna Szkutnik, położna prowadząca Szkołę Rodzenia Wiesława Werner – Zienkiewicz, położna oddziałowa Oddziału Noworodków i Wcześniaków - Małgorzata Reinert, położna oddziałowa Oddziału Klinicznego Ginekologiczno - Położniczego Danuta Piskorz, koordynator Działu Marketingu Marek Ciesielski oraz rzecznik prasowy Daria Rodziewicz.

"Dzięki projektowi ponad 2000 kobiet w ciąży oraz 3800 dzieci będzie miało możliwość skorzystania ze specjalistycznych badań, które powodują ochronę i wzrost bezpieczeństwa przyszłej mamy i dziecka. Dodatkowo wykonamy pacjentkom prawie 81 000 badań laboratoryjnych "- powiedziała dyrektor Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy z subregionu olsztyńskiego czyli Olsztyna oraz powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego oraz nidzickiego. "Pragnę zaznaczyć, że to jeden z największych projektów realizujących badania profilaktyczne dla przyszłych mam i dzieci do 12 m-ca życia, promujących ich zdrowy tryb życia w naszym regionie" - mówiła dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Projekt "Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego" korzysta z dofinansowania w kwocie 6.717.920 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest podniesienie jakości, dostępności oraz efektywności świadczonych usług medycznych oraz wzrost bezpieczeństwa i ochrona zdrowia matki i dziecka w czasie, przed i po jego urodzeniu w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie w roku 2016.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe. 

belka.jpg 

Data publikacji: 2015-03-05
Załączniki:


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS