logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie


Olsztyn, dnia 1 lutego 2017 roku

 

w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - stosownie do §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów:

  • urodzonych w tut. Szpitalu w latach 1991-1992;

  • leczonych w oddziałach Szpitala w 1996 roku;

  • zmarłych w tut. Szpitalu w 1986 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu - będą mogły odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44, tel. 89 532-62-63 lub Archiwum Medycznym, tel. 89 532-63-00 w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

 

                                                                                                                          Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy 

                                                                                                                          dr n. ekon. Zbigniew Marcinkiewicz

Data publikacji: 2017-02-02

 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS