logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie


w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia


Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów: 
  • urodzonych w tut. Szpitalu w latach 1994-1995, 
  • leczonych w oddziałach Szpitala w 1997 roku, 
  • zmarłych w tut. Szpitalu w 1987 roku. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci - osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu - będą mogły odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44, tel. 89 532-62-63 lub Archiwum Medycznym, tel 89 532-63-00 w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego komunikatu. Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

                                                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                                                                    Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

                                                                                                                                    Joanna Szymankiewicz - Czużdaniuk 

Data publikacji: 2018-03-21

 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS