logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

AKCJA LABORATORIUM - ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

newsletter_STYCZE___2019_.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Murem za Owsiakiem

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przez lata grał z dyrygentem WOŚP Jurkiem Owsiakiem. Od Fundacji otrzymaliśmy także specjalistyczny sprzęt medyczny ratujący życie noworodkom oraz seniorom. Przyłączamy się do akcji #MuremZaOwsiakiem   czytaj dalej>

Orkiestrowe granie - Biała Niedziela w Szpitalu

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii pod hasłem "Pomaganie jest dziecinne proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych". 13 stycznia 2019 r. mieszkańcy Olsztyna udowodnili, że mają wielkie serca i będą grać z Orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej. Tego dnia w Miejskim Szpitalu...  czytaj dalej>

Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów...  czytaj dalej>

Najlepsi w województwie w rankingu „Rzeczpospolitej”

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ponownie okazał się liderem wśród szpitali w regionie. Zajął 1 miejsce w województwie Warmińsko - Mazurskim w Rankingu Szpitali 2018 "Rzeczpospolitej", w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych zajął 11 pozycję w Polsce. "Jestem dumna z naszych wyników w tym prestiżowym konkursie, który dowodzi wysokich...  czytaj dalej>

Akcja "Podaruj życie - wykryj raka"

Ruszyła V edycja świątecznej akcji Laboratorium Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie "Podaruj życie - wykryj raka"! Idealnego leku na raka nie ma dlatego ważne jest, aby chorobę wykryć we wczesnym stadium. Do tego służą między innymi badania krwi, polegające na oznaczaniu poziomu antygenów nowotworowych, czyli markerów nowotworowych. Zespół Laboratorium...  czytaj dalej>

Zapraszamy na wirtualny spacer po szpitalu

rpo2.jpg

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e - mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).
 1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maria Kowalik - Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

          - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

          - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

          - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

          - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

          - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to     przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik - Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS