logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie


newsletter_1.jpg
 

UWAGA! Prace budowlane na terenie Szpitala

W związku z realizacją projektu UE "Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego" informujemy, że na terenie szpitala prowadzone są prace budowlane. Dojazd do Laboratorium jest tymczasowo niemożliwy (tylko dla zaopatrzenia). Dojście do Laboratorium- od ulicy Niepodległości, od strony przystanku autobusowego. Wejście do budynku C - na Oddziały Chirurgii Szczękowej i Laryngologii oraz Apteki jest......
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Akcja"Twoja męskość w Twoich rękach"

75 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej po 40 roku życia zostanie przebadanych podczas listopadowej akcji "Twoja męskość w Twoich rękach!". 15 listopada 2018 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca wspólne działania Szpitala oraz PSP. "To kolejna z akcji profilaktycznych realizowanych przez MSZ w Olsztynie skierowana do mężczyzn. Jej celem jest promowanie zdrowych i...  czytaj dalej>

Komunikat Dyrekcji dot. 12 listopada

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada 2018 r. Poradnia Specjalistyczna przy ul. Mariańskiej 4 w Olsztynie pracuje normalnie. Pacjenci zarejestrowani w tym terminie będą przyjęci zgodnie z harmonogramem. Operacje planowane w Miejskim...  czytaj dalej>

Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Milo nam poinformować, że Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 31.10.2018 r. otrzymał Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy. Jest to unikalny sposób nagradzania firm, które budują społecznie odpowiedzialny biznes dbając o środowisko naturalne poprzez rozsądne zarządzanie zużytym sprzętem elektronicznym.  czytaj dalej>

„Aqua Aktywny Senior” ze strefą profilaktyki zdrowia MSZ

Już po raz czwarty Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie zorganizował event pt. "Aqua Aktywny Senior". To jedna z ważniejszych imprez w roku o charakterze sportowo-rekreacyjnych w Olsztynie, organizowana z myślą o "młodych duchem". Dlatego 28 października 2018 r. w Wodnym Centrum Rekreacyjno - Sportowym Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA stanęła także "strefa profilaktyki zdrowia"...  czytaj dalej>

Tydzień Urologii

Od 24 do 28 września 2018 r. lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej włączyli się w akcję "Tydzień Urologii" ("Urology week"). W czasie trwania akcji, można było bez skierowania skorzystać z wizyty u lekarza urologa. W Poradni Specjalistycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie lekarze udzielili około 50 porad. Tydzień Urologii to inicjatywa Europejskiego...  czytaj dalej>

Zapraszamy na wirtualny spacer po szpitalu

rpo2.jpg

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e - mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).
 1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maria Kowalik - Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

          - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

          - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

          - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

          - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

          - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to     przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik - Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS