Miejski Szpital Zespolony

  • Kontrast
  • Układ
  • Czcionka
 • Start
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna(aktywna)

Gabinet podstawowej opieki medycznej znajduje się w obrębie Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie na ul. Niepodległości 44, tel. 89 / 532 63 40.

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Zabiegi planowane (iniekcje) w Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej odbywają się w godzinach 8:00 – 20:00.

Do Zadań Gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy w szczególności:

 • Udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie.
 • Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych, zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.
 • Udzielanie świadczeń pielęgniarskich doraźnie, w związku z poradą lekarską.
 • W przypadku stanu nagłego lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę pacjentowi do czasu przekazania go pod opiekę Izby Przyjęć.

Oddział Okulistyczny (Al. Wojska Polskiego 30)

W czasie pełnienia dyżuru pomoc udzielana jest pacjentom w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji i hospitalizacji.