logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY DLA KLINIKI GINEKOLOGII I KLINIKI MEDYCYNY MATCZYNO - PŁODOWEJ I POŁOŻNICTWA

Informacje ogólne

Koordynator oddziału klinicznego: prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 II° specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej;

Z-ca Koordynatora oddziału: lek. med. Bogdan Krasucki - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, 

Położna oddziałowa: specjalista poł. Danuta Piskorz

Liczba łóżek: 51

Olsztyn, ul. Niepodległości 44 

tel.: 89/ 532 62 09 - ginekologia

tel.: 89/ 532 62 08- położnictwo

www: http://www.ciaza.szpital.olsztyn.pl

Zadania Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego w zakresie:
   I. Kliniki Ginekologii:
1. Leczenie zachowawcze i operacyjne (w tym laparoskopowe) stanów zapalnych narządu rodnego.                                                
2. Diagnostyka i leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego kobiety w pełnym zakresie, również leczenie laparoskopowe nowotworów narządu rodnego w szczególności raka endometrium zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.
3. Diagnostyka i leczenie niepłodności - laparoskopia, histeroskopia, histerosalpingografia, ultrasonografia kontrastowa, diagnostyka laboratoryjna.
4. Leczenie stanów nagłych - ciąża pozamaciczna, skręt torbieli jajnika (również  laparoskopowo) i tzw. ostry brzuch.
5. Diagnostyka (w tym ultrasonografia PFS) i leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego w pełnym zakresie tzn. operacje pochwowe z zastosowaniem tkanek pacjentki, materiałów syntetycznych oraz operacje laparaskopowe zaburzeń statyki w pełnym zakresie.
6. Diagnostyka (w tym PFS) i leczenie nietrzymania moczu z zastosowaniem slingów podcewkowych oraz operacje laporoskopowe nietrzymania moczu.
7. Diagnostyka i leczenie pacjentek po poronieniach.
8. Diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania.
9. Konsultacje ginekologiczne pacjentek leżących w szpitalu na innych oddziałach.
10. Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i kształcenia podyplomowego w  zakresie ginekologii.
11.  Opieka podstawowa: badania przesiewowe przy HTZ, badania przedoperacyjne, ginekologiczne.
12.Opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, w patologii narządu rodnego, ultrasonograficzna diagnostyka niepłodności, ultrasonograficzna diagnostyka onkologiczna (po chemioterapii i radioterapii).
 13. Udział w programie pogłębionej diagnostyki wykrywania raka szyjki macicy.

II. Kliniki Medycyny Matczyno – Płodowej i Położnictwa: 

1. Prowadzenie ciąży i połogu o przebiegu prawidłowym z promowaniem porodu naturalnego.
2. Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka.
3. Prowadzenie ciąży, porodu, połogu patologicznego zgodnym z programem opieki perinatalnej.
4. Zapewnienie stałej gotowości z możliwością natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego.
5. Zapewnienie gotowości przeciw-krwotocznej z ciągłą dostępnością krwi i preparatów krwiopochodnych.
6. Zapewnienie ciągłej opieki anestezjologicznej.
7. Wykonywanie badań ultrasonograficznych, kardiotokograficznych i laboratoryjnych przez całą dobę / możliwość wykonania badań gazometrycznych, bakteriologicznych.
8. Promowanie naturalnego karmienia piersią i zachowań prozdrowotnych.
9. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego.
10. Oddział pracuje w systemie - matka z dzieckiem (rooming in).
11. W obrębie Kliniki Medycyny Matczyno – Płodowej i Położnictwa funkcjonuje:
1) trakt porodowy z salą do cięć cesarskich przeznaczony do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka;
2) gabinet diagnostyki ultrasonograficznej świadczący usługi pacjentom Szpitala oraz ambulatoryjnym:
a. opieka podstawowa: badania screeningowe 12, 20, 30 tydzień ciąży zgodnie z wytycznymi PTG,
b. opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka biometryczna płodu, badania z użyciem Dopplera, ultrasonografia interwencyjna (amniopunkcje, amnioinfuzje), badania konsultacyjne wad rozwojowych.
3) Szkoła Rodzenia, do której zadań należy w szczególności:
a. promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, dietetyczki,
b. przygotowanie pacjentek do porodu, 
c. promowanie porodu naturalnego, 
d. promowanie karmienia piersią,
e. psychologiczne aspekty porodu i połogu (udział psychologa),
f. profilaktyka wcześniactwa,
g. gimnastyka w ciąży i połogu,
h. zajęcia praktyczne w pielęgnacji noworodka.
1. Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet do porodu oraz promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, psychologa i dietetyczki.
             2. Wskazane jest uczestnictwo w zajęciach męża lub innej bliskiej osoby.
             3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00:
1) Poniedziałek – wykłady i rozmowy indywidualne z psychologiem,
2) Wtorek – wykład i film: poród naturalny, aktywny, rodzinny(III okres i III faza),
3) Środa – wykład i film: o połogu i pielęgnacji skóry noworodka (kąpiel, przewijanie), 
4) Czwartek – wykład i film: fizjologia noworodka, pozycje karmienia, 
5) Piątek – ćwiczenia oddechowe i gimnastyczne przygotowujące do porodu, slajdy relaksacyjne.
              4. Cykl szkolenia obejmuje 10 spotkań.

Personel lekarski

 • dr n. med. Leszek Rams - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Stanisław Mariak- II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzyszytof Pućko - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Lucyna Schrandt-Litepło - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Marek Perliński - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Wojciech Lipski - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzysztof Mieloch - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Zbigniew Szarejko - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzysztof Jabłoński  - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,    
 • lek. med. Dariusz Harań - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Joanna Żuchlińska - Kwiatkowska -  II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Natalia Data - Jabłońska - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii
W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii: 
 • lek. med. Anita Samek - Krymkowska,
 • lek. med. Natalia Góralska - Różeńska,
 • lek. med. Marta Chełstowska,
 • lek. med. Maciej Żukowski,
 • lek. med. Łukasz Stelmaszczyk.

PERSONEL ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII PRZY ODDZIALE KLINICZNYM GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM

 • lek. med. Piotr Miller - II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Bogdan Młynarczyk - II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Anna Gdula -  II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Zbigniew Lewko - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2017 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS