Miejski Szpital Zespolony

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka
  • Start
  • Aktualności
  • 2015
  • Pierwsze w województwie wycięcie płata płuca „przez dziurkę od klucza”(aktywna)