logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Przyjęcie do Poradni

Informacje ogólne

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń: ginekologa i położnika, stomatologa, wenerologa, onkologa, psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie okazują: 

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane
 • kombatanci 
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • kobiety w ciąży   

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Termin i sposób dostarczenia oryginału skierowania

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą.

Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie z:

 • Dowodem osobistym

 • Wynikami badań 

 • Kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego (jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany) 

Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci 
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobiety w ciąży 
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.  

Rejestracja osobista lub telefoniczna w godz. 9:00 - 14:00

 Poradnia/ Pracownia

ul. Mariańska 4, Olsztyn

Leczenia Bólu Przewlekłego
tel. 89/ 532 62 97

Kardiologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Neurologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Endokrynologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Diabetologiczna
tel. 89/ 532 62 97

Konsultacyjna Chirurgii Szczękowej
tel. 89/ 532 62 97

Konsultacyjna Klatki Piersiowej
tel. 89/ 532 62 97

Urologiczna
tel. 89/ 532 62 31

Chirurgii Ogólnej
tel. 89/ 532 62 97

Lekarz zakładowy
tel. 89/532 62 96 

ul. Niepodległości 44, Olsztyn

Ginekologiczno - Położnicza
tel. 89/ 532 63 43

Pracownia Endoskopii
tel. 89/ 532 63 10 

ul. Al. Wojska Polskiego 30

Reumatologiczna i osteoporozy
tel. 89 678 66 31

Konsultacyjna dermatologiczna
tel. 89 678 66 17

Okulistyczna konsultacyjna, laseroterapii
tel. 89 678 66 21

Fizjoterapii
tel. 89 678 66 67  
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2018 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS